Danh sách vùng trồng nông nghiệp

Những vùng trồng nông nghiệp tại Việt Nam

Vùng Xoài
 • Mã vùng trồng: ....
 • Cây trồng: Xoài keo
 • Address: An Phú - An Giang
 • Mùa vụ:
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec