Môi trường

Chúng tôi luôn hướng đến Doanh nghiệp phát triển bền vững, đặc biệt là tuân thủ nghiêm các vấn đề liên quan đến môi trường, nhằm đảm bảo kiểm soát được lượng khí thải gây hiện tượng Hiệu ứng nhà kính ra bên ngoài góp một phần nhỏ trong việc đẩy lùi Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

Chúng tôi cũng tuyên truyền đến toàn thể nhân viên, người lao động trong Công ty và các Nhà máy trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và những tác hại to lớn của ô nhiễm môi trường gây ra.

Chúng tôi đang cố gắng từng ngày tìm ra thêm các giải pháp giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, và tìm ra các cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên và năng lượng một cách có hiệu quả. Các giải pháp được tìm kiếm hướng đến việc sử dụng (nguyên liệu, tài nguyên nước,…) đầu vào hiệu quả tuyệt đối, tránh lãng phí và kiểm soát tốt những vấn đề liên quan đến tác động xấu đến môi trường ở đầu ra.

Antesco sẽ và luôn nỗ lực quản lý chặt chẽ các vấn đề về rác thải thông qua cơ chế quản lý và xử lý các chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời từng ngày từng bước cải tiến không ngừng trong thời gian tới.