Xã hội

Antesco luôn đề cao và tôn trọng quyền con người trong mối quan hệ với nhân viên, nhà cung cấp và đối tác của Công ty. Luôn luôn tuân thủ nghiêm các quy định về Luật lao động của Nhà nước ban hành với tiêu chí được đề ra và đặt trên hàng đầu là “An toàn lao động và an toàn vệ sinh”. Antesco đang dần hoàn thiện và phát triển văn hóa, bản sắc riêng của mình, tạo nên một doanh nghiệp văn minh, hiện đại, luôn bảo đảm những quyền lợi tốt nhất cho người lao động trong công ty.