Vùng Xoài

General Information

Mã vùng trồng: ....

Địa chỉ: An Phú - An Giang

Nhà máy: An Giang

Crop

Crop: Xoài keo

Variety:

Diện tích trồng (hecta): 500

Vùng trồng xoài keo tại Huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tiêu chuẩn: Global Gap

Vùng trồng xoài keo tại Huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tiêu chuẩn: Global Gap

 

Vùng trồng xoài keo tại Huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tiêu chuẩn: Global Gap
Vùng trồng xoài keo tại Huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tiêu chuẩn: Global Gap
Nothing