Danh sách vùng trồng nông nghiệp

Những vùng trồng nông nghiệp tại Việt Nam

Mango Zone in An Giang
  • Mã vùng trồng: VXAG-01
  • Cây trồng: Mango
  • Address: An Giang