Vùng trồng Đậu bắp Nhật

General Information

Mã vùng trồng: .....

Địa chỉ:

Nhà máy:

Crop

Crop: Đậu bắp Nhật

Variety:

Diện tích trồng (hecta): 200

Đậu bắp

Mã vùng: ….

Cây trồng: Đậu bắp Nhật

Diện tích: 200 ha

Tiêu chuẩn: Viet gap

Mùa vụ: Quanh năm

Okra Cut
Okra Cut
Nothing