Vùng trồng Chanh dây

General Information

Mã vùng trồng: ....

Địa chỉ:

Nhà máy:

Crop

Crop: Chanh dây

Variety:

Diện tích trồng (hecta): 200

Chanh dây

          Mã vùng: ….

          Cây trồng: Chanh dây

          Diện tích: 200 ha

          Tiêu chuẩn: Global gap

          Mùa vụ: Quanh năm

Nothing