Vùng trồng Bắp non

General Information

Mã vùng trồng: ....

Địa chỉ: Chợ Mới - An Giang

Nhà máy: An Giang

Crop

Crop: Bắp non

Variety:

Diện tích trồng (hecta): 700

Bắp non

          Mã vùng: ….

          Cây trồng: Bắp non

          Địa phương: Chợ Mới  – An Giang

          Diện tích: 7000 ha

          Tiêu chuẩn: Global gap

          Mùa vụ: Quanh năm

Baby Corn Whole
Baby Corn Whole
Nothing