Nông Dân Áp Dụng Quy Trình Vào Canh Tác Giảm Chi Phí Nâng Cao Chất Lượng

Trong canh tác cây đậu nành rau có rất nhiều nông dân mới canh tác lần đầu và cũng có nông dân đã từng trồng qua nhiều vụ nên việc áp dụng quy trình vào canh tác là rất cần thiết. Thấy được tầm quan trọng của vấn đề Công ty Antesco đã xây dựng quy trình canh tác trên cây đậu nành rau và đã được áp dụng qua nhiều vụ đã mang lại hiệu quả khá cao cho người nông dân.

Quy trình canh tác của Công ty đã chỉ ra các giai đoạn phát triển cụ thể của cây trồng từ đó nông dân rất dễ áp dụng trong việc phòng ngừa sâu, bệnh. Anh Lâm chia sẻ: “ Trước đây tôi làm đậu nành rau chưa có quy trình nên việc phun xịt sâu bệnh hại, những lần bón phân không đúng vào giai đoạn phát triển của cây làm tốn nhiều chi phí mà hiệu quả mang lại kém. Sau này tôi được anh, em bên Công ty hướng dẫn cách áp dụng quy trình vào canh tác đậu thì tôi chủ động được việc quản lý sâu bệnh hại, phân bón đúng vào từng giai đoạn của cây nên cây phát triển tốt sâu bệnh hại được kiểm soát. Tính ra giảm cũng khá nhiều chi phí vật tư nông nghiệp”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *