Môi trường làm việc: thân thiện, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, đoàn kết, tương trợ; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, trang thiết bị phục vụ công việc; tạo cơ hội học hỏi, thăng tiến trong công việc, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài với Công ty. Đây cũng là nơi tràn đầy năng lượng tích cực, luôn đem đến và duy trì cho nhân viên sự hứng khởi và động lực để cống hiến hết mình cho Công ty.