Lễ Trao Thưởng Danh Hiệu “Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ” Quí I Năm 2024

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đã tổ chức thành công Lễ Trao Thưởng Danh Hiệu “Hoàn Thành Xuất Sắc Nhiệm Vụ” Quý I Năm 2024 cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong quý một.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *