Đại Hội Đồng Cổ Đông 2024

Ngày 17 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 tại Khách sạn Đông Xuyên. Đã bầu ra được thành viên HĐQT mới.

Một số hình ảnh của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *