ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VĂN PHÒNG CÔNG TY ANTESCO

Vào ngày 14 tháng 03 năm 2023, Đại Hội Công Đoàn Bộ Phận Văn Phòng Công ty Antesco đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại Hội đã bầu ra ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số mục tiêu nhiệm kỳ mới:100% lao động ký kết hợp đồng lao động được phát triển vào tổ chức công đoàn; 100% lao động không tham gia tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; …. Tất cả đoàn viên tham dự Đại hội thống nhất và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *