Hoạt động công tác xã hội.

Antesco luôn muốn đóng góp một phần sức lực của mình vào an sinh xã hội bằng những hành động:

. Trao quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

. Trao quà khuyến học cho các con em của cán bộ công nhân viên trong công ty có thành tích học tập xuất sắc trong năm học.

. Trao tặng mái ấm tình thương cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.