Antesco tổ chức chương trình đào tạo nội bộ “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định”

Ngày 09,10/12/2023, Antesco tổ chức chương trình đào tạo nội bộ “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định” cho đội ngũ quản lý, nhân viên trong công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *