Canh Tác Theo Hướng Hữu Cơ Tạo Nền Nông Nghiệp Bền Vững

Nông nghiệp hữu cơ là một trong những mục tiêu quan trọng được Chính phủ đề ra để phát triển nông nghiệp Việt Nam bền vững. Cụ thể hóa cho mục tiêu này, đến năm 2030, lượng phân bón hữu cơ cần chiếm trên 30% lượng phân bón cung ứng trên thị trường và được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp nhiều gấp 2 lần so với năm 2020.

Kế hoạch hành động để phát triển nông nghiệp Việt Nam của Chính phủ cũng phần nào khẳng định vai trò quan trọng của phân bón hữu cơ trong việc xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chính phủ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, trong vụ Đông Xuân 2023-2024 Tổ hợp tác đậu nành rau xã Phú Xuân, huyện Phú Tân thực hiện mô hình canh tác đậu theo hướng sử dụng hữu cơ kết hợp với hóa học, với diện tích 35 ha trong mô hình sử dụng phân bón hữu cơ kết hợp bón phân hóa học giúp cây Đậu nành rau phát triển rất tốt, bộ rễ sâu, khỏe, chắc chắn, thân cây dài, lá xanh, trái sai và đều mỗi cây, tỷ lệ sâu bệnh trên cây và trái giảm, bước đầu tạo phấn khởi trong nông dân và là tiền đề để từng bước chuyển đổi hoàn toàn sang canh tác hữu cơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *