ANTESCO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 14/4/2023, Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (ANTESCO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Khách sạn Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đại hội đã thông qua:

  • Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2022;
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và những vấn đề quan trọng khác của Công ty.

(Vui lòng tham khảo đường dẫn: https://antesco.com/vi/quan-he-co-dong/)

Một vài hình ảnh đại hội:

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *