Hội nghị đại biểu người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2023

Công ty Antesco vừa qua đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2023, vào ngày 28 tháng 07 năm 2023.

Hội nghị thông qua:

  • Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm.
  • Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng lao động và Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2022.
  • Báo cáo hoạt động của Công đoàn cơ sở và Kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2022.

Một vài hình ảnh Hội nghị:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *