Quy định bảo mật

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Trang web này (sau đây gọi là “Trang web“) được Antesco JSC. cung cấp (sau đây gọi là “chúng tôi”). Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp trang của Trang web, vui lòng tham khảo phần Dữ liệu xuất bản của chúng tôi.

Thông tin về các hoạt động xử lý dữ liệu không liên quan đến Trang web khác được chúng tôi và tất cả các công ty liên kết của chúng tôi tại Đức (ví dụ: khi bạn cung cấp cho chúng tôi danh thiếp hoặc chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn từ các nguồn công khai sẵn có) có thể tìm thấy trong Thông tin về quyền riêng tư đối với các hoạt động xử lý cụ thể được chọn.

Xử lý dữ liệu cá nhân

Phần dưới đây chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác trong các chương sau đây, cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn xuất phát từ thực tế là việc xử lý đó là bắt buộc để cung cấp các chức năng của Trang web do bạn yêu cầu (Điều 6(1)(b) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung).

Sử dụng Trang web của chúng tôi

Truy cập Trang web của chúng tôi

Khi bạn thực hiện lệnh gọi Trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ chuyển một số thông tin nhất định đến máy chủ mạng của chúng tôi. Điều này được thực hiện vì các lý do kỹ thuật và bắt buộc để có thể cung cấp cho bạn thông tin theo yêu cầu. Để tạo sự tiện lợi cho bạn khi truy cập vào Trang web, những thông tin sau được thu thập, lưu trữ và sử dụng trong thời gian ngắn:

 • Địa chỉ IP
 • ngày và giờ truy cập
 • Chênh lệch múi giờ so với Múi giờ chuẩn Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT)
 • Nội dung yêu cầu (trang web cụ thể)
 • Trạng thái truy cập/mã trạng thái HTTP
 • Khối lượng dữ liệu được truyền
 • Trang web yêu cầu truy cập
 • Trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, phiên bản của hệ điều hành phần mềm trình duyệt và giao diện

Ngoài ra, để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu trữ những thông tin đó trong một khoảng thời gian giới hạn để có thể bắt đầu thực hiện theo dõi dữ liệu cá nhân trong trường hợp xảy ra việc truy cập trái phép hoặc cố gắng truy cập trái phép vào máy chủ của chúng tôi (Điều 6(1)(f) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung).

Cài đặt cookie

Cookie là gì?

Trang web này sử dụng “cookie”. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trong bộ nhớ của thiết bị đầu cuối thông qua trình duyệt của bạn. Chúng sẽ lưu trữ một số thông tin nhất định (chẳng hạn như tùy chọn cài đặt ngôn ngữ mà bạn muốn dùng hoặc trang web) mà trình duyệt của bạn có thể (tùy thuộc vào thời gian lưu trữ của cookie) gửi lại cho chúng tôi khi bạn truy cập lại vào Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng những cookie nào?

Chúng tôi phân chia thành hai loại cookie: (1) cookie chức năng, mà khi không có những cookie này thì các tính năng trên Trang web của chúng tôi sẽ bị giảm, và (2) cookie tùy chọn được sử dụng cho các mục đích như phân tích và tiếp thị trang web. Bảng dưới đây sẽ cung cấp nội dung mô tả chi tiết về những cookie tùy chọn mà chúng tôi đang sử dụng: 

Cookie

Thời gian

Sự đồng ý

Tên: _ga ; _gat ; _gid

Nhà phát triển: Google Inc.

Chức năng: Phân tích thống kê

Cookie này cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web bằng cách chỉ định một mã định danh duy nhất được tạo ngẫu nhiên cho thiết bị của bạn trong lần truy cập tiếp theo

6 tháng

OnOff

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng cookie tùy chọn nếu chúng tôi đã có được sự chấp thuận trước của bạn (Điều 6(1)(a) Quy định về Bảo vệ dữ liệu chung). Khi bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi lần đầu, sẽ xuất hiện một biểu ngữ yêu cầu bạn đồng ý cho chúng tôi đặt các cookie tùy chọn. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ đặt cookie trên máy tính của bạn và biểu ngữ sẽ không xuất hiện lại miễn là cookie vẫn còn hoạt động. Sau khi hết thời gian lưu trữ cookie, hoặc nếu bạn chủ động xóa cookie, biểu ngữ sẽ xuất hiện lại trong lần tiếp theo bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi và yêu cầu bạn đồng ý lần nữa.

Cách ngăn cài đặt cookie

Tất nhiên, bạn có thể sử dụng Trang web của chúng tôi mà không phải cài đặt bất kỳ cookie nào. Trên trình duyệt, bạn cũng có thể định cấu hình hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn việc sử dụng cookie bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, việc này có thể làm hạn chế các chức năng hoặc gây ảnh hưởng bất lợi đến tính thân thiện với người dùng của Trang web. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể từ chối cho cài đặt những cookie tùy chọn bằng cách sử dụng tùy chọn từ chối tương ứng được liệt kê trong bảng trên.

Phân tích Trang web với Google

Trên trang web, chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích web của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ (“Google”).

Google sẽ thay mặt chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng cookie được mô tả chi tiết hơn trong bảng trên. Thông tin do Google thu thập liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi (ví dụ: URL tham chiếu, trang web của chúng tôi mà bạn truy cập, loại trình duyệt, cài đặt ngôn ngữ, hệ điều hành, độ phân giải màn hình của bạn) sẽ được truyền tới một máy chủ của Google tại Hoa Kỳ, nơi thông tin đó sẽ được lưu trữ và phân tích. Sau đó, các kết quả tương ứng sẽ được cung cấp cho chúng tôi ở dạng ẩn danh. Dữ liệu sử dụng sẽ không được kết nối với địa chỉ IP đầy đủ của bạn trong quá trình này. Chúng tôi đã kích hoạt trên Trang web chức năng ẩn danh IP do Google cung cấp, sẽ xóa 8 bit cuối (loại IPv4) hoặc 80 bit cuối (loại IPv6) địa chỉ IP của bạn sau mỗi lần truyền dữ liệu đến Google. Ngoài ra, Google được chứng nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư của châu Âu – Hoa Kỳ, đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu đầy đủ được duy trì liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Google tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng phân tích web bất kỳ lúc nào, bằng cách tải xuống và cài đặt Plugin trình duyệt Google được cung cấp hoặc bằng cách quản lý sự đồng ý của bạn trong bảng trên, trong trường hợp đó cookie từ chối sẽ được đặt. Cả hai tùy chọn này sẽ ngăn ứng dụng phân tích web miễn là bạn sử dụng trình duyệt mà bạn đã cài đặt plugin và không xóa cookie từ chối trên đó.

Sử dụng biểu mẫu liên hệ

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua các phiếu liên hệ hiện có trên Trang web của chúng tôi. Cụ thể là bạn có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

 • Tên, họ, giới tính và danh xưng
 • Thông tin liên lạc (ví dụ như địa chỉ e-mail, số điện thoại)
 • Số giao dịch (ví dụ như ID yêu cầu)
 • Tin nhắn

Chúng tôi xử lý thông tin do bạn cung cấp thông qua các phiếu liên hệ chỉ dành riêng cho mục đích xử lý yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi xóa thông tin này ngay khi không còn cần để xử lý hoặc theo dõi yêu cầu của bạn nữa.

Dịch vụ bên ngoài hoặc nội dung trên Trang web của chúng tôi

Chúng tôi bao gồm các dịch vụ và/hoặc nội dung của bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi. Khi bạn dùng các dịch vụ của bên thứ ba như vậy hoặc khi nội dung của bên thứ ba được hiển thị, dữ liệu liên lạc được trao đổi giữa bạn và nhà cung cấp tương ứng vì lý do kỹ thuật.

Nhà cung cấp dịch vụ hoặc nội dung tương ứng cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích bổ sung riêng. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi đã cấu hình dịch vụ và nội dung của những nhà cung cấp được biết để xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích riêng của mình theo cách chặn mọi liên lạc cho mục đích khác ngoài việc trình bày dịch vụ hoặc nội dung của họ trên Trang web của chúng tôi, hoặc chỉ liên lạc sau khi bạn đã chủ động chọn sử dụng dịch vụ tương ứng. Tuy nhiên, vì chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân do bên thứ ba thu thập và xử lý, nên chúng tôi không ở vị trí cung cấp thông tin ràng buộc về phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin về phạm vi và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng tham khảo điều khoản về quyền riêng tư của những nhà cung cấp có dịch vụ và/hoặc nội dung mà chúng tôi bao gồm và người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong bối cảnh này:

Sử dụng chức năng đề xuất

Nếu bạn muốn giới thiệu chúng tôi cho người khác, bạn có thể sử dụng chức năng đề xuất trên Trang web của chúng tôi. Bạn có thể gửi tin nhắn cho bất kỳ người nào nếu bạn cho rằng người nhận muốn nhận những thông tin như vậy vì lợi ích hợp pháp của bạn và của chúng tôi. Chúng tôi xóa bỏ dữ liệu cá nhân liên quan đến vấn đề này (ví dụ: tên và địa chỉ email) sau khi đề xuất được gửi đi.

  Chuyển dữ liệu cá nhân để thực hiện xử lý được ủy quyền

Để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng một số nhà thầu dịch vụ chuyên ngành ở một mức độ nào đó. Những nhà thầu cung cấp dịch vụ đó sẽ được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng và giám sát thường xuyên. Dựa trên những thỏa thuận xử lý dữ liệu tương ứng, các nhà thầu sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ thị của chúng tôi.

Xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài EU/EEA (European Economic Area – Khu vực Kinh tế châu Âu)

Dữ liệu cá nhân của bạn cũng sẽ được xử lý từng phần ở các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu (“EU”) hoặc Khu vực Kinh tế châu Âu (“EEA”), là những nơi có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn các quốc gia châu Âu. Trong các trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ đảm bảo đưa ra mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn đầy đủ, ví dụ như bằng cách ký kết các thỏa thuận cụ thể với đối tác nhà thầu (bản sao của thỏa thuận được cung cấp khi có yêu cầu), hoặc chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận rõ ràng của bạn để xử lý dữ liệu như vậy.

Thông tin về các quyền của bạn

Nhìn chung, bạn có các quyền sau đây theo quy định của luật hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu:

 • Quyền nhận được thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi lưu trữ.
 • Quyền yêu cầu chỉnh sửa, xóa hoặc xử lý hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu vì lý do bảo vệ các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, lợi ích cộng đồng, hoặc lưu hồ sơ, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được rằng chúng tôi có những lý do thuyết phục, cần thiết vượt trên các lợi ích, quyền và sự tự do của bạn, hoặc việc xử lý đó được thực hiện nhằm mục đích khẳng định, thực thi hoặc biện hộ cho các yêu cầu pháp lý.
 • Quyền di chuyển dữ liệu.
 • Quyền nộp đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ dữ liệu.
 • Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể ngay lập tức rút lại chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo các chương nêu trên mô tả việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự chấp thuận của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn theo thông tin Liên hệ bên dưới.

Người liên hệ

Khi bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, vui lòng gửi e-mail đến địa chỉ antesco@antesco.com hoặc liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu công ty của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Nhân viên Phụ trách Bảo mật Dữ liệu Tập đoàn

Sửa đổi Tuyên bố Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố về Quyền riêng tư của mình tùy từng thời điểm. Những cập nhật của Thông báo về Quyền Riêng tư sẽ được công bố trên Trang web của chúng tôi. Mọi nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên Trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn nên thường xuyên truy cập trang web để biết thông tin về những nội dung cập nhật có thể có.

Ngày cập nhật cuối: