Danh sách vùng trồng nông nghiệp

Những vùng trồng nông nghiệp tại Việt Nam

Corn Farm in Long An
  • Mã vùng trồng: VBLA-01
  • Cây trồng: Corn
  • Address: Long An
Mango Zone in An Giang
  • Mã vùng trồng: VXAG-01
  • Cây trồng: Mango
  • Address: An Giang