Tin tức

 

Ngày 29, tháng 08 năm 2011

Theo quy định tại Điểm 2.2 Mục C Phần II Thông tư số 106/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính: "Trường hợp thời gian tính từ ngày hết hạn nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu đến thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kéo dài trên 3 tháng thì doanh nghiệp được tính chi phí lãi vay để chi trả cho các nhà đầu tư theo nguyên tắc: ...

Ngày 15, tháng 07 năm 2011

Để thuận tiện cho việc thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của quý cổ đông, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (ANTESCO) đã tiến hành in giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP) cho các cổ đông tại thời điểm thành lập công ty.

cong-ty-antesco-duoc-cap-giay-chung-nhan-theo-tieu-chuan-iso-22000-2005
Ngày 23, tháng 02 năm 2011

Tổng Giám đốc Công ty Antesco Huỳnh Quang Đấu cho biết: Công ty vừa được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2005, giúp hoàn thiện quy trình sản xuất và liên kết với nông dân ở các vùng sản xuất.

giam-doc-cong-ty-antesco-huynh-quang-dau-trao-tien-ho-tro-cho-ca-nha-mac-benh-tam-than-o-cho-moi
Ngày 05, tháng 08 năm 2010

Giám đốc Công ty Antesco Huỳnh Quang Đấu vừa trao 2,5 triệu đồng cho Ban Công tác Xã hội-Từ thiện Báo An Giang để mỗi tháng mua 20 kg gạo hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Tuyền (80 tuổi), ngụ số 375, ấp Long Thành, xã Long Điền B (Chợ Mới).

cong-ty-antesco-phat-huy-suc-sang-tao-cua-nguoi-lao-dong
Ngày 07, tháng 03 năm 2010

Với lực lượng gần 500 đoàn viên công đoàn, Công đoàn doanh nghiệp Công ty Antesco đã phát huy sức mạnh của lực lượng lao động, vận động CNVC-LĐ đóng góp, sức lực, trí tuệ vào việc phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị, góp phần đưa đơn vị vượt qua bối cảnh khó khăn chung do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, thực hiện tốt các chỉ tiêu về xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến, đảm bảo đời sống của người lao động.

Giới thiệu công ty