Quy cách đóng gói
SẢN PHẨM ĐÓNG HỘP
Quy cách Lon/Thùng carton Thùng carton/01 container Kích cỡ lon
15oz 24 1.600 301x407
20oz 24 1.300 307x407
30oz 24 900 401x411
108oz 6 1.000 603x700
SẢN PHẨM ĐÔNG LẠNH
ĐÓNG GÓI THÙNG CARTON/01CONTAINER
PE bag 1 x10kgs/carton 2.400/40" reefer
PE bag 1 x10kgs/carton 1.200/20" reefer
Giới thiệu công ty