Mùa vụ thu hoạch
Sản phẩm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Bắp non                        
Khóm                        
Đậu nành rau                        
Nấm rơm                        
Đu đủ                        
Chôm chôm                        
Đậu bắp                        
Sả                        
Khoai môn                        
Ổi                        
Khoai mỡ                        
Gừng                        
Thanh long                        
Xoài                        
Ớt                        

Ghi chú:
Mùa vụ Mùa vụ chính Không mùa vụ
Giới thiệu công ty