Hội Thảo mô hình trồng bắp non kết hợp nuôi bò

Ngày 19 tháng 09 năm 2014, Công Ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang tổ chức Hội thảo mô hình trồng bắp non kết hợp nuôn bò, thực hiện theo dự án "Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu Antesco" trên địa bàn Huyện Châu Phú.

Giới thiệu công ty