Đêm văn nghệ mừng xuân "Ất Mùi 2015"

(Antesco) Chương trình đêm văn nghệ Mừng Đảng – Mừng xuân Ất mùi 2015

Ảnh 1. Ca-múa Điệp khúc mùa xuân - Nhân viên Nhà Máy Mỹ An

Ảnh 2. Tiết mục hài Táo quân Antesco - Nhân viên Văn Phòng Cty

Ảnh 3. Ca múa Điệp Khúc mùa xuân - Nhân viên Nhà Máy Bình Khánh

Ảnh 4. Tốp múa Sắc Hoa - Nhân viên  Nhà Máy Bình Khánh

Ảnh 5. Tiết mục giao lưu Lữ Đoàn GT 962

Antesco.

Giới thiệu công ty