Thông tin thị trường 29/11/2014

Xuất khẩu rau quả 10 tháng năm 2014 tăng gần 44% kim ngạch 

 

Xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng đầu năm đạt hơn 1,26 tỷ USD, tăng 43,67% so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm Việt Nam xuất khẩu hàng rau quả đạt giá trị cao nhất kể từ trước đến nay. Dự báo, năm 2014 xuất khẩu hàng rau quả có thể vượt mức 1,4 tỷ USD.

 

 

Xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc đang chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 26,79%, đạt 337,64 triệu USD); tuy nhiên, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc chủ yếu qua đường tiểu ngạch, do vậy còn gặp nhiều khó khăn, và rủi ro, không ổn định. Tiếp đến thị trường Nhật Bản (chiếm 4,97%, đạt 62,61 triệu USD), Hàn Quốc (chiếm 3,89%, đạt 49,09 triệu USD), Hoa Kỳ (chiếm 3,84%, đạt 48,44 triệu USD).

 

Company Introduction